Kategorier
Aktiviteter

Besøg os på Klimafolkemødet i Middelfart

Bod nr 89.

Vi er her i dag d. 1/9 og igen i morgen lørdag 2/9.

Læs mere om arrangementet her: https://klimafolkemoedet.dk/programmet-for-klimafolkemoedet-2023/

Kategorier
Duedalen Retsager

Omstridt boligområde med fredet dyreart blev godkendt på forkert grundlag: – Jeg er virkelig blevet trådt på min retsfølelse

Overskrift fra artikel i Fyens Stiftstidende der detaljeret forklarer problemstillingen og hvorfor Assens Kommune ikke havde lavet deres arbejde med kommune- og lokalplan ordentligt og nu er dømt for dette.

Læs hele artiklen på Fyens Stiftstidende her:

https://fyens.dk/assens/omstridt-boligomraade-med-fredet-dyreart-blev-godkendt-paa-forkert-grundlag-jeg-er-virkelig-blevet-traadt-paa-min-retsfoelelse

Foto fra artikel i Fyens Stiftstidende 23 maj 2023.

Kategorier
Aktiviteter Duedalen Retsager

Vinder i Planklagenævnet

Lange udsigter til opførelse af 58 boliger – Assens kommune dømt for fejl

Et enstemmigt planklagenævn ophæver både lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde ved Duedalen, Vissenbjerg.

Assens kommune har ikke fulgt loven, undersøgt ordentligt hvor yngle- og leveområde for totalfredet Stor vandsalamander er. 

Kommunalbestyrelsen har selv ansvaret for at føre tilsyn med, at love og regler overholdes for både miljø- og planlovgivning. Et interessekonflikt påpeger Biobevar.

Lige før kommunalvalget i 2021, inviterede lokale borgere lokalpolitikere på markvandring til en fælles snak omkring planerne for boligområdet. Mange lokalpolitikere deltog og blev oplyst om den naturlige nødvendighed for en ordentlig undersøgelse – med videnskabelig vished jf. lovgivningen. 

Invitation og kommentarer læses her: 

https://www.facebook.com/groups/62212585119/permalink/10159718391605120/

Nu hvor et enstemmigt Planklagenævn har dømt Assens Kommunes planer for at lide af væsentlig retlig mangel og ophævet disse, inviterer borgerne ved Duedalen snart lokalpolitikere på ny markvandring og vidensudveksling, så vi alle kan lære og undgå lignende overtrædelser i fremtiden. Kommunen kan med fordel benytte den viden, der er gratis tilgængelig, hvis man samarbejder med borgerne. 

Risiko for at Middelfart kommune også dømmes for fejl. Biobevar har en retsag kørende, hvor Planklagenævnets klokkeklare afgørelse over Assens kommune kan blive afgørende. Miljøadvokat Louise Faber, der fører sagen for Biobevar, siger at sagerne minder meget om hinanden.  

Boliger og højhuse er planlagt på Oliegrunden og byggeriet er allerede i gang. Overholder kommunalbestyrelsen, Middelfart kommunen, lovgivningen med hensyn til beskyttelsen af naturen  og totalfredede bilag IV arter på Oliegrunden afprøves nu i retssystemet.  

Artikel bragt i Fyens.dk om afgørelsen kan læses her:

https://fyens.dk/assens/omstridt-boligomraade-med-fredet-dyreart-blev-godkendt-paa-forkert-grundlag-jeg-er-virkelig-blevet-traadt-paa-min-retsfoelelse

Kategorier
Publikationer og artikler

Behov for markant mere beskyttet natur

Biodiversitetsrådet understreger alvoren i seneste rapport:

“Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv”.

“Der skal afsættes markant mere plads med beskyttet natur af høj kvalitet, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af biodiversitet og skabe fremgang for biodiversitet i Danmark”.

“Danmark er meget langt fra de internationale arealmålsætninger for 2030 om 30 % beskyttet natur, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet.”

“Højst 2,3 % af det danske landareal, inklusive søer og vandløb, kan med stor sikkerhed betragtes som beskyttet i dag i kraft af eksisterende ordninger”.


BIOBEVAR opfordrer alle (også politikerne) til at tage biodiversitetskrisen og naturen seriøst – handling, lovgivning og mod til at tage de nødvendige beslutninger skal der til.

I det meste af historien har mennesket været nødt til at bekæmpe naturen for at overleve; i dette århundrede begynder han at indse, at for at overleve skal han beskytte det. —Jacques-Yves Cousteau

Kategorier
Aktiviteter

Der tegnes salamandre

d. 2 september 2022

Klimafolkemødet i Middelfart – børnene er meget nysgerrige på beskyttelsen af naturen og der tegnes masser af flotte salamandre.