Kategorier
Aktiviteter Duedalen Retsager

Vinder i Planklagenævnet

Lange udsigter til opførelse af 58 boliger – Assens kommune dømt for fejl

Et enstemmigt planklagenævn ophæver både lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde ved Duedalen, Vissenbjerg.

Assens kommune har ikke fulgt loven, undersøgt ordentligt hvor yngle- og leveområde for totalfredet Stor vandsalamander er. 

Kommunalbestyrelsen har selv ansvaret for at føre tilsyn med, at love og regler overholdes for både miljø- og planlovgivning. Et interessekonflikt påpeger Biobevar.

Lige før kommunalvalget i 2021, inviterede lokale borgere lokalpolitikere på markvandring til en fælles snak omkring planerne for boligområdet. Mange lokalpolitikere deltog og blev oplyst om den naturlige nødvendighed for en ordentlig undersøgelse – med videnskabelig vished jf. lovgivningen. 

Invitation og kommentarer læses her: 

https://www.facebook.com/groups/62212585119/permalink/10159718391605120/

Nu hvor et enstemmigt Planklagenævn har dømt Assens Kommunes planer for at lide af væsentlig retlig mangel og ophævet disse, inviterer borgerne ved Duedalen snart lokalpolitikere på ny markvandring og vidensudveksling, så vi alle kan lære og undgå lignende overtrædelser i fremtiden. Kommunen kan med fordel benytte den viden, der er gratis tilgængelig, hvis man samarbejder med borgerne. 

Risiko for at Middelfart kommune også dømmes for fejl. Biobevar har en retsag kørende, hvor Planklagenævnets klokkeklare afgørelse over Assens kommune kan blive afgørende. Miljøadvokat Louise Faber, der fører sagen for Biobevar, siger at sagerne minder meget om hinanden.  

Boliger og højhuse er planlagt på Oliegrunden og byggeriet er allerede i gang. Overholder kommunalbestyrelsen, Middelfart kommunen, lovgivningen med hensyn til beskyttelsen af naturen  og totalfredede bilag IV arter på Oliegrunden afprøves nu i retssystemet.  

Artikel bragt i Fyens.dk om afgørelsen kan læses her:

https://fyens.dk/assens/omstridt-boligomraade-med-fredet-dyreart-blev-godkendt-paa-forkert-grundlag-jeg-er-virkelig-blevet-traadt-paa-min-retsfoelelse