Mød BIOBEVAR

Foreningen BIOBEVAR er oprettet i forbindelse med en sag om miljøbeskyttelse ved Middelfart.

Det er tydeligt at der er et behov for at sikre de unikke natursteder og de fredede dyr og planter der allerede er der. Biodiversiteten er langt større de steder hvor naturen igennem mange år har haft lov at folde sig ud.

BIOBEVAR arbejder også for beskyttelsen af et unikt naturområde ved Vissenbjerg. Her er et helt centralt ynglevandhul for bestanden af totalfredet stor vandsalamander, i fare for at blive fjernet til fordel for bolig byggeri.

Bestyrelsen i BIOBEVAR består af:

Formand

Arno L. Kristiansen

Kasserer

Lasse Schmücker

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Kristina Kragh-Dall

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Vendelbo

Suppleanter

Anders Steenberg Hansen

Ann Laigaard

Læs foreningens vedtægter her

Referat generalforsamling 2023