Kategorier
Aktiviteter

Besøg os på Klimafolkemødet i Middelfart

Bod nr 89.

Vi er her i dag d. 1/9 og igen i morgen lørdag 2/9.

Læs mere om arrangementet her: https://klimafolkemoedet.dk/programmet-for-klimafolkemoedet-2023/

Kategorier
Aktiviteter Duedalen Retsager

Vinder i Planklagenævnet

Lange udsigter til opførelse af 58 boliger – Assens kommune dømt for fejl

Et enstemmigt planklagenævn ophæver både lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde ved Duedalen, Vissenbjerg.

Assens kommune har ikke fulgt loven, undersøgt ordentligt hvor yngle- og leveområde for totalfredet Stor vandsalamander er. 

Kommunalbestyrelsen har selv ansvaret for at føre tilsyn med, at love og regler overholdes for både miljø- og planlovgivning. Et interessekonflikt påpeger Biobevar.

Lige før kommunalvalget i 2021, inviterede lokale borgere lokalpolitikere på markvandring til en fælles snak omkring planerne for boligområdet. Mange lokalpolitikere deltog og blev oplyst om den naturlige nødvendighed for en ordentlig undersøgelse – med videnskabelig vished jf. lovgivningen. 

Invitation og kommentarer læses her: 

https://www.facebook.com/groups/62212585119/permalink/10159718391605120/

Nu hvor et enstemmigt Planklagenævn har dømt Assens Kommunes planer for at lide af væsentlig retlig mangel og ophævet disse, inviterer borgerne ved Duedalen snart lokalpolitikere på ny markvandring og vidensudveksling, så vi alle kan lære og undgå lignende overtrædelser i fremtiden. Kommunen kan med fordel benytte den viden, der er gratis tilgængelig, hvis man samarbejder med borgerne. 

Risiko for at Middelfart kommune også dømmes for fejl. Biobevar har en retsag kørende, hvor Planklagenævnets klokkeklare afgørelse over Assens kommune kan blive afgørende. Miljøadvokat Louise Faber, der fører sagen for Biobevar, siger at sagerne minder meget om hinanden.  

Boliger og højhuse er planlagt på Oliegrunden og byggeriet er allerede i gang. Overholder kommunalbestyrelsen, Middelfart kommunen, lovgivningen med hensyn til beskyttelsen af naturen  og totalfredede bilag IV arter på Oliegrunden afprøves nu i retssystemet.  

Artikel bragt i Fyens.dk om afgørelsen kan læses her:

https://fyens.dk/assens/omstridt-boligomraade-med-fredet-dyreart-blev-godkendt-paa-forkert-grundlag-jeg-er-virkelig-blevet-traadt-paa-min-retsfoelelse

Kategorier
Aktiviteter

Klimafolkemødet

Lørdag d. 3. september 2022

Endnu en fantastisk dag til folke klima mødet, men en masse snak om klimaet og hvad vi burde gøre ved det. Nu skal vi så bare tage action og se om vi kan råbe vores politiker op og få dem til handling. 

I vores lille bod til mødet, var der igen i dag mulighed for at tegne eller male en vandsalamander. Det var der en del ung mennesker som benyttet sig af. 1000 tak for det og vi vil vise alle de flotte tegninger her på BIOBevars hjemmeside. 

Her er lidt billeder fra det kreative BIOBevar hjørne 

Kategorier
Aktiviteter

Der tegnes salamandre

d. 2 september 2022

Klimafolkemødet i Middelfart – børnene er meget nysgerrige på beskyttelsen af naturen og der tegnes masser af flotte salamandre.