En artsrig natur til glæde for os, vores børn og fremtidige generationer

Farvelæg en vandsalamander

Gratis male- og informationsbog

Oliegrunden Middelfart

Natur- og forureningsudfordring i forbindelse med højhusbyggeri

“Hvis vi skal standse biodiversitetskrisen i Danmark og leve op til de ambitiøse internationale målsætninger, er der brug for at løfte ambitionsniveauet, både hvad angår arealet med beskyttet vild natur, og kvaliteten af de områder, som reserveres til vild natur ”

Konklusion fra rapporten: Danmarks Biodiversitet 20202, tilstand og udvikling. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Biodiversitet er af FN defineret som “Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Er naturen vigtig for dig?

Bliv medlem af BIOBEVAR