Oliegrunden

Oliegrunden var indtil sidste år en natur perle på 63.000 m2 – uberørt natur. Bestående af ny skov (ca. 40 år gammel), sø’er og begyndende sump område.

Det hele har stået uberørt, fordi området har været spærret af med et hegn, således at det ikke har været muligt at færdes på området.

Middelfart kommune ønsker at give tilladelse til at grunden rydes og der bygges lavt byggeri, samt 4 “højhuse” – optil 30 meter på grunden.

Fakta omkring Oliegrunden og Olieberedskabslageret i Strib.

  • Ejes af Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO).
  • Her skulle opbevares olie til 20 dages forbrug.
  • I perioden fra 1966 til 1974 blev der nedgravet 7 tanke med plads til 60.000 kubikmeter benzin og diesel.
  • Lagret ligger på en 63.000 m2 stor grund, som tidligere blev anvendt til afgrøder.
  • Lageret blev nedlagt i slut 1990’erne, og har siden ligge uberørt hen.

Oliegrundens udvikling fra 1969 til 2019 – hvor rydningen af grunden påbegyndes:

I et forsøg på at bevare grunden, som den natur perle den er, blev biodiversiteten på grunden undersøgt og kigget efter bl.a. flagermus, hasselmus, padder og salamander.

Sump område på grunden

Flagermus bo steder

Salamander og padder bosteder

Sagsforløb over hvad BIOBEVAR har gjort for at redde grunden fra rydning:

9. august 2021 – Lokal plan vedtages i byrådet – 21 stemmer for og 4 imod

13. august 2021 – Bygge herrer melder ud at de forventer at kunne tage første spade stik i oktober / november ( skrives i Fyens Stiftidende)

18. august 2021 – De første træer fældes på områder

1. september 2021 – indgives en klage til Planklagenævnet vedr. rod i tilladte bebyggelses kvote i forhold til lovmæssige tilladte – og det har kommunen bevist givet lov til

1. september 2021 – sender “aktions gruppen” bag “Vi vil ikke have højhuse i Strib” en ansøgning om fredning af oliegrunden til naturfredningsnævntet – bliver senere afvist fordi vi ikke er en forening/offentlig instans

1. september – Niels Erhard sender et åbnet brev til Byrådet omkring bla. Fældning af træer på oliegrunden

2. september 2021 inspektion

3. september aktindsigt samt henstilling

6. september 2021 inspektion

7. september 2021 påtale fra Geohav

7. september 2021 – artikel i Fyens Stiftstidende om politianmeldelse af Middelfart kommune

8. september 2021 politianmeldelse indgives af Geohav

○ Middelfart Kommune inspicerer oliegrunden 9. september fortsat skovhugst med motorsave og skovningsmaskine

8. september 2021 – krise møde på oliegrunden – deltagelse af middelfart kommune, FDO og bygge herrer

8. september 2021 – i nyhederne (tv2 fyn)

8. september 2021 – stiftende generel forsamling i BIOBEVAR

8. september 2021 – artikel i Fyens Stiftstidende omkring stiftelse af BIOBEVAR

13 september flismaskine ankommer, forsat skovhugst med skovningsmaskine. 20.30 skovningsmaskine forlader ejendommen på blokvogn

14. september 2021 – optagelse af TV2 program med Heino Hansen – møde mellem Alex Green (S) – Byråds medlem – Lasse og Mikkel + Heino Hansen

21. september 2021 – de første jordbunds undersøgelser er sat i gang (Peer Aarslev – borer på grunden) 24. September 2021 – jordbunds boringer i fuld gang

3. oktober 2021 – Vi finder den stor vandsalamander uden for hegnet omkring Oliegrunden

4. oktober 2021 – er i TV2fyn nyhederne med nyheden omkring fundet af stor vandsalamander

5. oktober 2021 – flere af de så kaldte ” stående ” træer på grunden vælter i stormvejr

7. oktober 2021 – findes der flere (som i 10 – 20 stk) stor vandsalamander på oliegrunden – dokumenteres med billede materiale

9. oktober 2021 – fundet om den stor vandsalamander omtales i fyens stiftiendende – og middelfart kommune påtaler, at de ikke ser det som et problem, fordi alle forholds regler omkring dyrene er varetaget

11. oktober 2021 – BIOBEVAR vokser med 60 – 70 betalende medlemmer på en dag til at bliver 118 i alt den dag ( ca. 170 stk i dag)

12. oktober 2021 – Middelfart kommune afviser igen alle beviserne fra BIOBEVAR og Geohav omkring fundet af stor vandsalamander (og flagermus) og giver lader grave arbejdet fortsætte på grunden

14. oktober 2021 – TV2Fyn – fotograf Sarah dokumentere (10 – 15 stk) med optagelser at der fines stor vandsalamander på grunden – optagelserne sendes i nyhederne sammen aften

14. oktober 2021 – BIOBEVAR stævner Middelfart Kommune

27. oktober 2021 – grønt vælgermøde – hvor Johannes lundsfryd – nægter kendskab til forurening på grunden, – udtaler at hvis der er stor vandsalamander på grunden må der ikke graves inden det er undersøgt (ingen paragraf 8 tilladelse)

27. oktober 2021 – det kommer frem at der på grunden findes en tinglyst betingelse på købs aftalen. Som indikere at bl.a. kommunen har en stor interesse i at byggeriet bliver færdigt hurtigt ( og helst inden for de 2 første år)

28. oktober 2021 borgmester Johannes lundsfryd bliver orienteret om at der ikke er en § 8 tilladelse

31. Oktober 2021 – Drone overflyvning af grunden

29. november 2021 Geohavs redegørelse til region syddanmark

4. november 2021 – vælger møde afholdt af bl.a. tv2fyn udtaler Johannes sig igen omkring stop af byggeri hvis der findes stor vandsalamander på området , samt at han ikke kender til en paragraf 8 tilladelse

12. november 2021 – Dokumenter fra tinglysning offentliggøres omkring betingelsen i købs aftalen – tinglysningen er sket før hørings periodens udløb – 9. juni 2021 – ergo har der allerede på det tidspunkt været en afgørelse om at give tilladelse til byggeri på oliegrunden

3. december 2021 – grave arbejdet fortsætter på grunden

11. december 2021 – BIOBEVAR politianmelder – Middelfart Kommune, FDO og Living Development for at overtræde loven om at grave på forurenet jord unden en paragraf 8 tilladelse

11. december 2021 – artikel i Fyns stiftiende om politianmeldes

12. december 2021 – indslag i TV2fyn om politianmeldelsen

12. december 2021 – sender GeoHav en dybdegående redegørelse for olieforurening på oliegrunden, som Niras har undladt at beskrive i deres jordbunds prøve rapport

13. december 2021 GeoHav påklager politianmeldelsen af september til statsadvokaten

15. december 2021 – giver Region Syddanmark en paragraf 8 tilladelse til Living Development

9. Januar 2022 – Gravearbejde på Oliegrunden

15. Januar 2022 – Drone overflyvning af oliegrunden

17. januar 2022 – Living development starter nedrivning af betonhal på grunden. Betonstøv ( forventer indeholdende asbest støv), spredes ud over hele området, med vinden

17. januar 2022 – naboerne klager til arbejdstilsynet omkring støv fra nedbrydningen

17.januar 2022 – middelfart kommune gøres opmærksom på at der spredes støv ud i hele området

17. januar 2022 – nedbrydningen stoppes

24. januar 2022 – nedbrydningen genoptages nu anvendes en støvfugter til at holde støvet nede under nedbrydningen

2. februar 2022 – nedbrydningen af beton hallen, samt 3 olietanke er i fuld gang.

BIOBEVAR får ikke med hold i planklagenævnet og får ikke fri proces – begge beslutninger er sendt til klage instans og svar afventer.

Dato for retsagen mod Middelfart Kommune er endnu ikke fastsat.